Uczniowski Klub Sportowy METEOR powstał przy Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie 23 stycznia 2007 roku. Na wniosek Komitetu Założycielskiego UKS "Meteor" został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Wydziale Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Krośnieńskiego.

UKS METEOR został powołany w celu organizowania życia sportowego uczniów oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości. Życie sportowe uczniów ma wspierać sponsor, którym jest FIO (Fundusz Inicjatyw Społecznych). Istotne będą też możliwości szkoły i pomoc organizacyjna rodziców.

W ramach działalności UKS METEOR utworzono kilka sekcji, które już prężnie pracują.